Somat Logo

Nasze wsparcie dla UNICEF

Nie każdy ma dostęp do pełnowartościowych posiłków

Od 2019 roku Somat i Pur będą wspierać globalny program dożywiania UNICEF, aby zapewnić lepszą dietę dzieciom w różnych zakątkach świata, zwiększając ich szanse przeżycia i prawidłowego rozwoju.

© UNICEF/UN074440

Korzystając z naszego wsparcia, UNICEF będzie działać na rzecz podwyższenia jakości posiłków spożywanych przez dzieci.
W sytuacjach, gdy żywność dostępna lokalnie nie będzie mogła zaspokoić potrzeb żywieniowych, promowane będzie spożywanie żywności wzbogaconej oraz suplementów. Dzieci dotknięte skrajnym niedożywieniem otrzymają specjalną żywność terapeutyczną.
Na działania UNICEF składać się będą zarówno współpraca z rządami w celu wprowadzenia stosownych polityk krajowych, jak i działań umożliwiających wspieranie optymalnego żywienia dzieci w lokalnych społecznościach.

Gdzie kierujemy naszą pomoc?

Fundusze zebrane dzięki współpracy firmy Henkel z organizacją UNICEF zostaną wykorzystane w tych regionach i krajach, w których pomoc jest najbardziej potrzebna, a w szczególności tam, gdzie problem niedożywienia jest największy, tj. w regionie Azji Wschodniej i Pacyfiku, Afryki Wschodniej i Południowej, Azji Południowej oraz Afryki Zachodniej i Środkowej.

Ta mapa jest poglądowa i nie odpowiada skali. Nie odzwierciedla też stanowiska organizacji UNICEF wobec statusu prawnego danego państwa lub regionu ani przebiegu granic.

W jaki sposób nasza pomoc wspiera UNICEF w walce z niedożywieniem?

Każdego dnia UNICEF pomaga dzieciom już od pierwszych dni życia, edukując matki w temacie właściwej diety, wzbogacając żywność kluczowymi składnikami odżywczymi oraz ratując życie dzieci dotkniętych skrajnym niedożywieniem. Dodatkowo, UNICEF dąży do utrzymania prawidłowego stanu wyżywienia dzieci w sytuacjach kryzysowych.

Oto działania, które są częścią globalnego programu żywieniowego UNICEF i będą wspierane przez marki Pur i Somat:

© UNICEF/UNO156175

• Leczenie i opieka nad dziećmi dotkniętymi skrajnym niedożywieniem
• Suplementacja witaminy A
• Wzbogacanie żywności witaminami i minerałami
• Wsparcie dla matek i dzieci w sytuacjach wymagających pomocy humanitarnej
• Ochrona, promowanie i wspieranie karmienia piersią oraz żywienia uzupełniającego

Poprawiając sposób żywienia i praktyki w zakresie karmienia dzieci, a także zwiększając dostęp do kluczowych usług z zakresu żywienia oraz opieki zdrowotnej, możemy zapobiegać niedożywieniu jeszcze zanim problem się rozwinie oraz zapewnić dzieciom i ich rodzinom lepszą przyszłość.

HISTORIA EVANSA

Jak wsparcie dla globalnego programu żywieniowego UNICEF wpłynęło na życie Evansa

©UNICEF/UN0273233/Ndinda

Zmęczony, ale szczęśliwy: Evans Mumo (2 lata i 7 miesięcy) odpoczywa po odpowiednio zbilansowanym posiłku przygotowanym przez swoją mamę.

Evans jest teraz zdrowym dzieckiem

©UNICEF/UN0259566/Ndinda

Evans mieszka w Kitui w Kenii. Jego rodzina była jednym z beneficjentów programu dożywiania wspieranego przez UNICEF.

Życie rodziny nie zawsze było łatwe. Kenia wciąż stoi przed dużymi wyzwaniami. Niemal połowa obywateli żyje poniżej progu ubóstwa. Długotrwałe susze, stwarzające ryzyko bardzo słabych zbiorów, to w Afryce Wschodniej częste zjawisko, stąd dzieci i ich rodziny zagrożone są tu głodem i niedożywieniem.

Celem programu jest poprawa stanu wyżywienia dzieci w okresie pierwszego 1000 dni życia, od rozwoju w łonie matki do ukończenia 2 lat. W ramach programu wolontariusze dbający o zdrowie społeczności udzielają porad żywieniowych, a gospodarstwa domowe mogą skorzystać z dofinansowania.

Dzięki programowi dożywiania Evans jest dziś zdrowym dzieckiem, które otrzymuje wszystkie niezbędne mu składniki odżywcze w codziennej pełnowartościowej diecie. „Teraz Evans rzadko choruje” – mówi jego opiekunka, Anastasia Kalekye Mumo (38 l.). „Do lekarza udajemy się jedynie po to, żeby sprawdzić, czy dobrze się rozwija lub wyleczyć okazyjną grypę”.

Dzięki programowi dożywiania Evans jest dziś zdrowym dzieckiem, które otrzymuje wszystkie niezbędne mu składniki odżywcze w codziennej pełnowartościowej diecie.

„Zanim otrzymaliśmy porady żywieniowe, nie wiedziałam jak przygotowywać zbilansowane posiłki i umiałam przyrządzić tylko lekką owsiankę. Wolontariusz dbający o zdrowie społeczności nauczył mnie, jak prawidłowo przygotowywać posiłki i włączyć różne rodzaje produktów spożywczych w dietę moich dzieci”.

© UNICEF/UN00259568

Zastrzeżenia

UNICEF nie promuje żadnej firmy, marki, produktu ani usługi.