Skip to Content

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

1. Ogólnie

Henkel Polska sp. z o. o (zwane dalej „Henkel”) respektuje prywatność każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Chcielibyśmy jedynie poinformować, jakie dane Henkel zbiera i w jaki sposób są one przetwarzane. Dowiedzą się Państwo również, w jaki sposób można skorzystać ze swoich praw jako osób, których dane dotyczą.

Wszelkie zmiany wprowadzone w tej Polityce prywatności będą publikowane na tej stronie. Dzięki temu w każdej chwili mogą się Państwo dowiedzieć, jakie dane gromadzimy oraz jak z nich korzystamy.

Zasady te nie mają zastosowania w stosunku do stron dostępnych za pośrednictwem hiperłączy zamieszczanych na stronach internetowych Henkla.

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego:

  • Henkel Polska sp. z o. o

Adres podmiotu odpowiedzialnego:

  • ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Henkel wykorzystuje dane osobowe głównie w celu udostępniania tej strony internetowej użytkownikom. Ewentualne dalsze przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w związku z innymi obowiązkami ustawowymi bądź zezwoleniami, albo jeśli dany użytkownik udzielił Henklowi na to zgody. Henkel przechowuje i przetwarza dane w następujących celach:

Kiedy użytkownicy odwiedzają stronę internetową, Henkel automatycznie gromadzi i zapisuje określone dane.  Są to: adres IP lub identyfikator urządzenia przypisane do danego urządzenia końcowego, które są nam niezbędne do wysyłania żądanych treści (np. zwłaszcza treści, tekstów, obrazów i informacji o produktach oraz plików danych udostępnianych do pobrania itd.), aktywność użytkowników w odniesieniu do strony internetowej, rodzaj danego urządzenia końcowego, typ używanej przeglądarki oraz data i godzina odwiedzin.

Henkel przechowuje takie informacje przez co najwyżej 7 dni w celu rozpoznawania i ścigania nadużyć.

Henkel wykorzystuje te informacje również do udoskonalania wyglądu, cech i funkcjonalności serwisu, a także do wykonywania ogólnych czynności administracyjnych.

Poza tym Henkel bez zbędnej zwłoki usuwa lub anonimizuje dane dotyczące korzystania z witryny, w tym adresy IP, kiedy tylko przestaną być potrzebne do powyższych celów.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się w oparciu o przepisy ustawowe uzasadniające takie działania tym, że (1) przetwarzanie jest niezbędne do działania strony internetowej; lub (2) zapewnienie i doskonalenie funkcjonalności i bezbłędnego działania strony internetowej oraz jej przystosowywanie do potrzeb użytkowników leżą w nadrzędnym uzasadnionym interesie Henkla.

3. Polityka „Cookies”

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie. Pliki cookie, które są niezbędne z technicznego punktu widzenia będą wykorzystywane automatycznie. Pozostałe pliki cookie (lub podobne technologie) będą stosowane na podstawie Państwa uprzedniej zgody. Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych przez naszą stronę internetową oraz ich celów znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Zawiera ona także informacje na temat sposobu wycofania zgody na wykorzystywanie tych technologii w przyszłości.

Państwa preferencje odnośnie do wymienionej domeny ustalane są oddzielnie dla każdej przeglądarki i komputera. Jeżeli zatem odwiedzają Państwo naszą stronę w domu i w pracy lub korzystając z różnych przeglądarek, muszą Państwo odmówić przechowywania danych w przypadku każdego urządzenia lub przeglądarki.

4. Śledzenie korzystania ze stron internetowych Web Tracking

O ile wyrazili Państwo na to zgodę, na tej witrynie zastosowano Google Analytics, narzędzie do analityki internetowej dostarczane przez firmę Google, Inc. („Google”). W związku z tym na Państwa komputerze został zainstalowany plik cookie. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania przez Państwa z tej witryny (w tym adres IP) zostaną wysłane przez Google na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych i będą tam przechowywane.

Uruchomiliśmy anonimizację adresu IP, co oznacza, że Google skróci/zanonimizuje ostatni oktet adresu IP w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pozostałych Stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest wysyłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam jest skracany.

Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu dostawcy strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, opracowywania raportów o aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu dla dostawcy strony internetowej. Google nie powiąże Państwa adresu IP z żadnymi innymi przechowywanymi przez siebie danymi.

Brak zgody na gromadzenie danych:

Mogą Państwo także uniemożliwić gromadzenie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) przez Google, zmieniając ustawienia przeglądarki lub pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Adobe Analytics

O ile wyrazili Państwo zgodę, ta strona internetowa korzysta z Adobe Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irlandia) (Adobe"). W tym celu na urządzeniu użytkownika instalowany jest plik cookie. Ten plik cookie będzie gromadził dane takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz datę i godzinę żądania serwera w celu oceny korzystania przez Państwa z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu na rzecz dostawcy witryny.

Adobe (jako administrator danych) może wykorzystywać dane Użytkownika do dowolnych własnych celów, jak profilowanie i łączenie danych Użytkownika z innymi danymi zgromadzonymi na jego temat (np. za pośrednictwem Konta Adobe).

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane do Adobe i przetwarzane przez nią na serwerach w Wielkiej Brytanii. W przypadku tego przekazywania danych z państw trzecich odpowiedni poziom ochrony danych zapewniają standardowe klauzule umowne, Art. 46 GDPR, w oczekiwaniu na decyzję Komisji Europejskiej o adekwatności (Art. 45 GDPR).

Aktywowaliśmy anonimizację IP, co oznacza, że ostatni oktet (ostatnia część) adresu IP jest natychmiast ukrywany, gdy adres IP jest zbierany przez Adobe. Ta anonimizacja jest wykonywana przed jakimkolwiek przetwarzaniem adresu IP. Na potrzeby analizy statystycznej dostępna będzie jedynie przybliżona lokalizacja. Po geo-lookup, wszędzie w Analytics adresy IP są obfuskowane - zastąpione przez :: X.X.X.X.

Zezwalając na stosowanie plików cookies na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez Adobe.

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Adobe znajdziesz tutaj: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Sprzeciw wobec gromadzenia danych:

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookies na naszej stronie internetowej w "Cookies" przy "Ustawieniach plików cookies". Jeśli ogólnie zgadzasz się na korzystanie z plików cookie, ale jednak czujesz dyskomfort z powodu korzystania z plików cookie Adobe Analytics, możesz skorzystać z tego linku (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) i dezaktywować gromadzenie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) przez Adobe Analytics.

DoubleClick

O ile wyrazili Państwo na to zgodę, korzystamy z funkcji Google DoubleClick na naszej stronie internetowej w celu oceny korzystania z witryny i umożliwienia naszej firmie, Google i innym reklamodawcom współpracującym z DoubleClick kierowania do Państwa odpowiednio dopasowanych reklam.  W związku z tym na Państwa komputerze został zainstalowany plik cookie. Plik ten gromadzi informacje o reklamach wyświetlanych w Państwa przeglądarce oraz o tym, które reklamy Państwo otwierają. Informacje o użytkowaniu strony internetowej gromadzone przez plik cookie będą wysyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Na podstawie zgromadzonych informacji w Państwa przeglądarce wyświetlają się reklamy, które mogą Państwa interesować.

Brak zgody na gromadzenie danych:

Mogą Państwo również na stałe wyłączyć plik cookie DoubleClick, zmieniając ustawienia przeglądarki lub z pomocą wtyczki do przeglądarki. Dzięki tej wtyczce ustawienia dotyczące wyłączonych plików cookie zostaną zachowane nawet po usunięciu wszystkich plików cookie. Wtyczkę do przeglądarki umożliwiającą wyłączenie plików cookie na stałe znajdą Państwo pod adresem https://support.google.com/ads/answer/7395996.

5. Państwa prawa jako osoby, której dotyczą dane / inspektor ochrony danych

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych. Dodatkowo, o ile spełnione zostaną odpowiednie wymagania, mogą Państwo korzystać z następujących praw:

  • Prawo do sprostowania danych
  • Prawo do usunięcia danych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzoru właściwego do spraw ochrony danych
  • Prawo do przenoszenia danych (od 25 maja 2018 r.)

Prawo do sprzeciwu

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych odbywającego się na podstawie uzasadnionego interesu Henkla, mają Państwo prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa osobistą sytuacją. Henkel zaprzestanie takiego przetwarzania danych, chyba że może dowieść, że jest ono konieczne z ważnych przyczyn, które uzasadniają dalsze przetwarzanie i należy je przedłożyć nad Państwa interes, prawa i swobody, albo jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu lub wnoszeniu roszczeń prawnych bądź obronie przed nimi.

W takich przypadkach lub w razie innych pytań czy próśb związanych z Państwa danymi osobowymi należy wysłać e-mail bądź pismo do naszego inspektora ochrony danych — Franka Liebicha — na adres: Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Niemcy (e-mail: Datenschutz@henkel.com) lub do osoby odpowiedzialnej w Henkel Polska sp. z o.o. za kontakt w sprawie danych osobowych na adres: Henkel Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (email: dpo.pl@henkel.com).