Skip to Content

Cykl życia produktu

Zrównoważony rozwój to ważny temat dla firmy Henkel. Bierzemy pod uwagę nasze produkty w całym cyklu ich życia: od surowców po utylizację lub recykling materiałów opakowaniowych. Od 2008 r. wprowadziliśmy zasadę, że wszystkie nasze produkty muszą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju w co najmniej jednym kluczowym obszarze. Celem jest zwiększenie wartości naszych produktów i jednoczesne zmniejszenie ich wpływu na środowisko. 

Firma Henkel uważa, że jej misją jest dostarczanie konsumentom wysokowydajnych produktów do mycia naczyń przy jednoczesnym ulepszaniu procesu produkcji i oferowaniu inteligentnych rozwiązań w zakresie opakowań. W celu zmniejszenia ilości odpadów nasi specjaliści ds. opakowań nieustannie pracują nad opakowaniami, które wykorzystywałyby jak najmniejszą ilość materiałów oraz materiałami, dla których istnieje publiczny system recyklingu. Do 2025 r. Henkel zamierza doprowadzić do tego, aby 100% naszych opakowań nadawało się do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Ponadto dążymy do zmniejszenia o 50% ilości pierwotnych tworzyw sztucznych pochodzących ze źródeł kopalnych w naszych produktach. Osiągniemy to poprzez zwiększenie udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do ponad 30%, zmniejszenie objętości tworzyw sztucznych oraz szersze stosowanie tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego. Wszystkie korpusy naszych butelek PET Pril składają się już w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.

 

Pozostałe tematy