Wpływ na klimat

Gwałtowny wzrost stężenia CO2 w atmosferze prowadzi do ocieplenia planety i jest główną przyczyną globalnych zmian klimatu. Jeżeli nie zmienimy stylu życia i strategii gospodarczych na całym świecie, do końca tego stulecia średnia globalna temperatura może znacznie wzrosnąć, co będzie miało poważne konsekwencje.

Henkel koncentruje się na efektywnym wykorzystaniu zasobów, zmniejszaniu zużycia energii w swojej działalności na całym świecie oraz ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Ponadto Henkel zobowiązał się, że do 2040 roku stanie się firmą przyjazną dla klimatu. Szczegółowe informacje na temat strategii i celów firmy Henkel w zakresie ochrony klimatu można znaleźć tutaj: https://www.henkel.com/sustainability/positions/climate-positive

Pozostałe tematy