Skip to Content

Opakowanie

Nasze ambicje dotyczące opakowań

Nasze ambicje dotyczące opakowań: W 100% nadające się do recyklingu lub ponownego wykorzystania; zmniejszenie ilości tworzyw sztucznych pochodzenia kopalnego o 50%; ZERO odpadów z tworzyw sztucznych uwalnianych do środowiska. Wspieramy postęp w kierunku gospodarki cyrkularnej, tworząc inteligentne opakowania przynoszące korzyści ludziom i planecie.

Kluczowe fakty

W gospodarce cyrkularnej zużycie zasobów można ograniczyć, jeśli materiały będą jak najdłużej pozostawać w obiegu.

Naszą misją jest wykorzystywanie materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł i stosowanie inteligentnych rozwiązań konstrukcyjnych w celu zamknięcia obiegu. Butelki Pur nadają się do recyklingu.

Wierzymy, że postęp w kierunku zrównoważonego rozwoju w dziedzinie opakowań będzie możliwy tylko wtedy, gdy organizacje ze wszystkich etapów łańcucha wartości opakowań będą współpracować na rzecz innowacji w dziedzinie rozwoju opakowań oraz poprawy infrastruktury recyklingowej umożliwiającej prowadzenie gospodarki cyrkularnej.

Zrównoważony rozwój

Henkel analizuje swoje produkty w całym cyklu ich życia: od surowców do utylizacji czy recyklingu opakowań. W celu zmniejszenia ilości odpadów nasi specjaliści ds. opakowań nieustannie pracują nad opakowaniami, które wykorzystywałyby jak najmniejszą ilość materiałów oraz materiałami, dla których istnieją publiczne systemy recyklingu. Wszystkie plastikowe korpusy butelek Pur są wykonane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu. 

Zdolność do recyklingu

Korpusy butelek naszych detergentów do ręcznego zmywania naczyń są zawsze wykonane z tworzywa sztucznego bez domieszek. Gdy w gospodarstwie domowym zostaną zużyte, puste butelki można przeznaczyć do recyklingu, np. wrzucając do żółtego pojemnika na śmieci.

Możliwość pełnego recyklingu butelek Pur została potwierdzona przez Instytut cyclos-HTP.

Pozostałe tematy