Skip to Content

Certyfikaty

ECO Label /od Q3-2020 na tabletkach, od kwietnia 2021 r. na żelach

Ustanowiony w 1992 r. i uznawany w całej Europie znak UE Ecolabel jest symbolem doskonałości środowiskowej przyznawanym produktom i usługom spełniającym wysokie normy środowiskowe w całym cyklu ich życia: od wydobycia surowców, przez produkcję, dystrybucję, aż po usuwanie odpadów. 

Produkty posiadające certyfikat EU Ecolabel zapewniają dobrą skuteczność czyszczenia i mają mniejszy wpływ na środowisko niż podobne środki o podobnym przeznaczeniu - a zatem są przyjazne dla środowiska.  Ich  składniki spełniają określone kryteria środowiskowe, co oznacza, że mniej zanieczyszczają wodę i środowisko. 

Karta A.I.S.E. na rzecz zrównoważonych środowiskowo środków i systemów czyszczących „Przyjazna czystość”

Henkel jest pionierem w opracowywaniu przyjaznych dla środowiska detergentów i jako pierwsza firma podpisał w 2005 roku Kartę A.I.S.E. na rzecz zrównoważonych środowiskowo środków i systemów czyszczących „Przyjazna czystość”. Firmy, które przyłączą się do tej inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydła, Detergentów i Środków Czystości, zobowiązują się do ciągłego doskonalenia swoich procesów oraz do składania corocznych sprawozdań z osiągniętych postępów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych na podstawie określonych kluczowych danych.

Ponieważ Henkel jest sygnatariuszem Karty, wszystkie jego produkty posiadają odpowiednie logo z napisem „członek inicjatywy”.

Ponadto niektóre z naszych produktów mają zielone logo. Oznacza to, że odpowiedni produkt jest nie tylko produkowany przez firmę, która działa w sposób zrównoważony, ale także sam  charakteryzuje się cechami zgodnymi z  profilem zrównoważonego rozwoju. Na przykład w kategorii „detergenty” do tej pory szczególnie ważne były cztery kryteria: bezpieczeństwo składników dla środowiska, efektywność wykorzystania zasobów pod względem zużytych ilości i objętości materiałów opakowaniowych, wydajność prania, mycia lub czyszczenia  w niskich temperaturach oraz właściwa informacje dla konsumentów. Aby otrzymać nowy Znak Zrównoważonego Rozwoju, który został wprowadzony w 2020 r., opakowania z tworzyw sztucznych muszą także nadawać się do recyklingu, ponownego wykorzystania lub kompostowania. Opakowania kartonowe muszą nadawać się do recyklingu i składać się w co najmniej 70% z materiałów pochodzących z recyklingu lub w 100% ze źródeł odnawialnych.

BLAUER ENGEL

Błękitny Anioł od 1978 roku jest uznanym znakiem jakości Republiki Federalnej Niemiec, wyznaczającym wysokie standardy w zakresie projektowania produktów przyjaznych dla środowiska. Dzięki temu w ciągu ostatnich 40 lat sprawdził się jako niezawodny przewodnik po bardziej zrównoważonej konsumpcji. Dla niemieckich konsumentów Błękitny Anioł jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem ekologicznym.

Jeśli produkt posiada certyfikat Błękitnego Anioła, oznacza to, że jest przyjazny dla środowiska i zdrowia. Przykładowo wszystkie składniki spełniają określone kryteria środowiskowe, co oznacza, że woda i środowisko są mniej zanieczyszczone. Ponadto, aby zmniejszyć ilość odpadów, obowiązują również specyfikacje dotyczące opakowań.

Pozostałe tematy

  • Wspieramy postęp gospodarki w obiegu zamkniętym, tworząc opakowania przynoszące korzyści ludziom i planecie

  • Czy chcesz wiedzieć, jak zapobiegać powstawaniu odpadów oraz jak prawidłowo używać naszych produktów? Więcej informacji znajdziesz tutaj.

  • Od środków powierzchniowo czynnych po kompozycje zapachowe i wiele innych starannie dobranych składników - w celu zapewnienia najlepszych efektów działania przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko.