Skip to Content

Składniki

  • Wypełniacze aktywne to grupa różnych związków chemicznych, które zapewniają wysoką wydajność produktu.

  • Środki powierzchniowo czynne zapewniają oddzielanie brudu od mytych naczyń i zapewniają jego usunięcie wraz z wodą.

  • Enzymy są środkami czyszczącymi pochodzenia biologicznego. Powodują rozkład zabrudzeń takich jak tłuszcze, skrobia czy białko na prostsze związki dużo łatwiejsze do usunięcia.

  • Kompozycje zapachowe służą nadaniu produktowi przyjemnego zapachu.

  • Konserwanty to składniki, które chronią płynne produkty SOMAT przed rozwojem mikroorganizmów i psuciem się.

Pozostałe tematy

  • Wspieramy postęp gospodarki w obiegu zamkniętym, tworząc opakowania przynoszące korzyści ludziom i planecie

  • Czy chcesz wiedzieć, jak zapobiegać powstawaniu odpadów oraz jak prawidłowo używać naszych produktów? Więcej informacji znajdziesz tutaj.

  • Na opakowaniach naszych produktów Somat znajdują się logotypy posiadanych certyfikatów. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.