Skip to Content

Konserwanty

Konserwanty

Konserwanty to składniki, które chronią produkty przed rozwojem mikroorganizmów i psuciem się. Konserwanty są niezbędne, szczególnie w przypadku produktów płynnych - zawierających wodę, aby zapobiec zniszczeniu produktu przez mikroorganizmy podczas przechowywania   i już po otwarciu opakowania podczas używania przez konsumenta, kiedy łatwo o przypadkowe zanieczyszczenie mikrobiologiczne. 

Warto wiedzieć

Informacja o zawartości środków konserwujących w detergencie i lub innym produkcie czyszczącym, niezależnie od ich stężenia, musi być podana na opakowaniu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów. Osoby ze stwierdzoną alergią mogą więc unikać produktów zawierających tę substancję przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Jak stosujemy konserwanty?

W miarę możliwości staramy się unikać konserwantów, zwłaszcza jeśli możliwe jest zapewnienie ochrony dzięki innym składnikom receptury. Jeśli nie ma innej możliwości, np. w przypadku płynnych detergentów i środków czyszczących, stosujemy je bardzo ostrożnie i tylko w niezbędnym zakresie.

Pozostałe tematy

  • Wspieramy postęp gospodarki w obiegu zamkniętym, tworząc opakowania przynoszące korzyści ludziom i planecie

  • Czy chcesz wiedzieć, jak zapobiegać powstawaniu odpadów oraz jak prawidłowo używać naszych produktów? Więcej informacji znajdziesz tutaj.

  • Jako liderzy działań na rzecz zrównoważonego rozwoju staramy się być pionierami nowych rozwiązań w tym zakresie.