Skip to Content

Odpowiedzialność

UNICEF

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci jest organizacją ONZ, która zapewnia pomoc humanitarną i rozwojową dzieciom na całym świecie.

Lepsze dla środowiska

Tabletki Somat Allin1 Pro Nature bazują w 94% na składnikach pochodzenia naturalnego, zapewniając jednocześnie 100% codziennej czystości. Ponadto produkt ten jest całkowicie wolny od substancji zapachowych i benzotriazoli.

Tabletki Somat Allin1 ProNature są również przyjazne dla środowiska. Produkt jest oznakowany w Niemczech symbolem Blauer Engel i posiada certyfikat EU Ecolabel.

Somat ProNature na rzecz zdrowszego, bardziej naturalnego i zrównoważonego życia. 

Wolne od

Wszystkie nasze produkty są wolne od lilialu.

Wszystkie nasze produkty są wolne od fosforanów, dzięki czemu z nawiązką spełniają wymogi rozporządzenia UE (UE 259/2012) w sprawie ograniczenia stosowania fosforanów w produktach do mycia naczyń.

Testy na zwierzętach

Nie testujemy naszych detergentów i środków czystości na zwierzętach, ani nie zlecamy osobom trzecim przeprowadzania testów w naszym imieniu. Niemniej jednak należy przestrzegać ram prawnych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.henkel.com/brands-and-businesses/laundry-and-home-care/animal-testing

Pozostałe tematy

  • Od środków powierzchniowo czynnych po kompozycje zapachowe i wiele innych starannie dobranych składników - w celu zapewnienia najlepszych efektów działania przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko.

  • Czy chcesz wiedzieć, jak zapobiegać powstawaniu odpadów oraz jak prawidłowo używać naszych produktów? Więcej informacji znajdziesz tutaj.

  • Na opakowaniach naszych produktów Somat znajdują się logotypy posiadanych certyfikatów. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.