Skip to Content

Wpływ na klimat

Nasza misja

Gwałtowny wzrost stężenia CO2 w atmosferze prowadzi do ocieplenia planety i jest główną przyczyną globalnych zmian klimatu. Jeżeli nie zmienimy stylu życia i strategii gospodarczych na całym świecie, do końca tego stulecia średnia globalna temperatura może znacznie wzrosnąć, co będzie miało poważne konsekwencje.

Na poziomie przedsiębiorstwa Henkel koncentruje się na efektywnym wykorzystaniu zasobów, zmniejszaniu zużycia energii w swojej działalności na całym świecie oraz ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Ponadto Henkel zobowiązał się, że do 2040 roku stanie się firmą przyjazną dla klimatu. Szczegółowe informacje na temat strategii i celów firmy Henkel w zakresie ochrony klimatu można znaleźć tutaj: https://www.henkel.com/sustainability/positions/climate-positive

Pozytywny wpływ na klimat

Ograniczenie emisji CO2 i gazów cieplarnianych w celu przeciwdziałania zmianom klimatu jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi kiedykolwiek stanęła ludzkość. Dlatego osoby prywatne i organizacje na całym świecie muszą podjąć zdecydowane działania, aby natychmiast się z tym uporać. W tym duchu Organizacja Narodów Zjednoczonych, w ramach Porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu, wyznaczyła jasny cel ograniczenia wzrostu temperatury na naszej planecie. 

W firmie Henkel wcielamy je w życie, dążąc do tego, aby do 2040 r. stać się firmą przyjazną dla klimatu. Nasze wysiłki w tym kierunku obejmują cały łańcuch wartości i zaczynają się od naszych zakładów produkcyjnych, w których chcemy zmniejszyć emisję CO2 o 65% do 2025 r. i o 75% do 2030 r. (rok bazowy 2010). 

Podejmujemy działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii we wszystkich naszych zakładach na całym świecie, m.in. projektujemy zrównoważone fabryki, usprawniamy procesy, przestawiamy się na energię odnawialną i wiele innych.

Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby wiedzieć, że produkcja stanowi tylko około jednego procenta naszego śladu węglowego w całym łańcuchu wartości. 

Wykorzystanie naszych produktów stanowi około dwóch trzecich, a surowców - około jednej czwartej. Jeśli chodzi o naszą produkcję: Do 2040 r. chcemy zastąpić ostatnie paliwa kopalne wykorzystywane w naszej produkcji alternatywnymi rozwiązaniami, które będą neutralne dla klimatu, takimi jak biogaz czy gaz uzyskiwany z przetwarzania CO2. 

Staramy się również dostarczać osobom trzecim nadwyżki energii neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, której Henkel nie wykorzystuje na własne potrzeby.

Już teraz kilka zakładów produkcyjnych korzysta w 100 procentach z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a zakres ten będzie z czasem rozszerzany, aby osiągnąć wspomniane cele. 

Zastąpienie paliw kopalnych zieloną energią pochodzącą z biogazu (ze strumieni odpadów) to przykład, który sprawdza się już w przypadku części produkcji wyrobów do mycia naczyń w zmywarkach.

Pozostałe tematy

  • Wspieramy postęp gospodarki w obiegu zamkniętym, tworząc opakowania przynoszące korzyści ludziom i planecie

  • Czy chcesz wiedzieć, jak zapobiegać powstawaniu odpadów oraz jak prawidłowo używać naszych produktów? Więcej informacji znajdziesz tutaj.

  • Na opakowaniach naszych produktów Somat znajdują się logotypy posiadanych certyfikatów. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.